Отпускат се 15 милиона лева за нисколихвени кредити на зърнопроизводителите за реколта 2021 година

Зърнопроизводителите ще могат да се възползват от нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 година в размер на 15 милиона лева. Това реши на свое заседание Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Заемът ще е с годишна лихва в размер на 2 %, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Средствата се предоставят от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 година до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 250 лева на хектар, (170 лева на хектар за закупуване на семена и 80 лева на хектар за закупуване на минерални торове). Максималният размер на всеки отпуснат кредит е до 300 000 лева.

Целевите кредити се отпускат по искане на Националната асоциация на зърнопроизводителите в отговор на необходимостта от осигуряване на кредитен ресурс за закупуване на минерални торове и семена, необходими на земеделските стопани във връзка с влошените климатични условия през настоящата година. Заемите се предоставят и във връзка с негативното влияние върху сектора, породено от пандемията от коронавирус (COVID-19). Чрез осигуряване на кредитен ресурс от страна на Държавен фонд „Земеделие“ на земеделските производители за семена и торове, ще бъде дадена възможност за обезпечаване на тяхната дейност през настоящата година.

Предстои Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят указания за прилагане на схемата за кредитиране.

Виж също...

Loading...