Частичен ремонт на басейна в село Банкя ще се извършва за сметка на наемателя, който ще трябва да плаща около 1 000 лева годишен наем

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на плувния басейн в трънското село Банкя предстои да бъде обявен. Миналата седмица Общински съвет-Трън прие решение за провеждането на предстоящия търг. Чрез процедурата ще може да се предостави под наем имотът, който е застроен с плувен басейн с площ 90 квадратни метра, сграда за кафе с площ 12 квадратни метра и съблекални с площ 66 квадратни метра, съобщиха от Общинския съвет.

Началната тръжна цена за имота, който е частна общинска собственост, ще е 924 лева с ДДС на годишния наем. Срокът за предоставяне под наем на басейна ще е 10 години. Чрез имота, предмет на наемане, наемателят има право да извършва търговска дейност по предоставяне на услуги, свързани с поддържането, управлението и експлоатацията на плувния басейн, като спортно-развлекателни услуги, здравни и рехабилитационни услуги, тренировъчна и състезателна дейност и други, свързани с предназначението на обекта, става ясно от решението на Общински съвет-Трън.

Извършването на всякакъв вид частични строително-монтажни дейности за рехабилитация на обекта да се извършват със средства на наемателя и на негов риск, при предварително съгласуване с Община Трън. Бъдещият стопанин на басейна ще трябва да плати целият годишен наем за първата година в едномесечен срок. За всяка следваща година пък годишният наем ще се изплаща в пълен размер на една вноска до 30 септември на текущата година.

Досегашният наемател на басейна е пожелал предсрочно прекратяване на 5-годишния договор. Това е и причината за приемането на решение за провеждане на търг за отдаване под наем на имота в село Банкя.

Виж също...

Loading...