Община Трън търси човек за директор на Общинския исторически музей в града

Конкурс за длъжността “директор” на Общинския исторически музей в град Трън обяви трънската общинска администрация, видя Zapadno.com.

Близо 2 години след като Общинският исторически музей е с назначен след проведен конкурс директор, местната власт на Трън обявява нова процедура за заемане на длъжността. От сайта на Община Трън става ясно, че правоотношението с директора на музея ще е срочно за срок от 5 години. Сред минималните изисквания за поста са висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в професионалните направления – история и археология, социология, антропология и науки за културата. Професионалният опит, който се изисква е 3 години в съответното професионално направление. Освен това директорът трябва да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност. Конкурсът ще се проведе на два етапа – защита на концепция за дейността и развитието на музея в Трън за срок от 5 години и събеседване.

От края на 2018 година Общински исторически музей-Трън се ръководи от Ангел Динев, който е бивш директор на музея в град Стара Загора. Дейността на музея под негово ръководство беше изразена предимно в беседи и открити уроци с ученици от трънското средно училище “Гео Милев”, както и участия в различни форуми, организирани в града.

От обявлението на общинското ръководство не става ясно какво налага предсрочното освобождаване на позицията, която заемаше Динев.

Виж също...

Loading...