Търговците с онлайн търговия няма да издават касови бележки, но ще подават ежемесечно информация към НАП

Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Условие за този алтернативен начин за отчитане на продажбите е плащането за покупката да е неприсъствено – с кредитна или дебитна карта, като документът ще бъде изпращан на клиентите по имейл. Бележките се издават чрез специализиран софтуер и трябва да съдържат задължителни реквизити, като данни за търговеца, уникален номер на клиентската поръчка, референтен номер на финансовата трансакция, QR код и други, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция за приходите.

От Национална агенция за приходите напомнят, че от 1 август стартира новата електронна услуга “Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по член 3, алинея 17 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 година”. Чрез нея онлайн търговците, избрали алтернативния начин за отчитане на продажбите, ще подават ежемесечно към приходното ведомство информация за направените поръчки, по които са извършени доставки на стоки и услуги, спазвайки новите изисквания на Наредба Н-18.

Доставчиците на платежни услуги също подават информация към Национална агенция за приходите, която се отнася за платежните сметки, предоставени виртуални POS терминали и извършените трансакции.

Виж също...

Loading...