Заявленията за издаване на разрешение за извършване на извънгабаритен превоз ще се подават и по пощата

Проект за изменение на наредба предвижда възможността собствениците или превозвачите на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства да могат да подават заявление за разрешително и чрез лицензиран пощенски оператор, което е в съответствие с решението на Министерския съвет от 2018 година за трансформация на модела на административно обслужване. Досега това беше невъзможно и лицата подаваха заявленията лично в областните пътни управления, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройствот.

Промените в Наредба № 11 от 2001 година за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства се правят с цел прецизиране на текстовете, свързани с разпоредбите на Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година, както и задълженията и отговорностите на собствениците на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства или лицата, които извършват превозите по отношение на издадените разрешения за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства от администрацията, управляваща пътя.

С новите текстове по-ясно са регламентирани етапите, съпътстващи издаването на разрешителното за движение на извънгабаритно и/или тежко пътни превозни средства, както и съответните отговорности на администрацията, управляваща пътя, лицата, които извършват превозите, и службите за контрол. Публикуваният за обществено осъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 година за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства е разработен на основание член 139 от Закона за движението по пътищата.

Проектът и приложенията към него могат да бъдат намерени в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Портала за обществени консултации.

Виж също...

Loading...