Изплащането на пенсиите и добавката от 50 лева към тях започва на 7 август и ще продължи почти 2 седмици

Еднократна допълнителна сума от 50 лева към пенсиите за август 2020 година ще получат около 2 121 000 пенсионери. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на тези добавки правителството отпусна допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година, съобщиха от Националния осигурителен институт.

С решение на Министерски съвет № 525 от 30 юли тази година е удължен до 31 август 2020 година срокът на извънредната епидемична обстановка на територията на страната, свързана с разпространението на COVID-19. Във връзка с това се продължава действието на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК, чиито срокове изтичат по време на извънредното положение (от 13 март до 13 май включително) и по време на извънредната епидемична обстановка (от 14 юли до 31 август 2020 година включително). Тяхното действие се продължава както по време на извънредното положение и епидемичната обстановка, така и още три месеца след нейната отмяна, тоест до 30 ноември 2020 година включително.

Предвид на това, инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ на лицата с такива експертни решения ще продължат да се изплащат през август 2020 година и до 30 ноември 2020 година включително. При постъпване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, на ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК след извършено преосвидетелстване, то подлежи на изпълнение от компетентните пенсионни органи. Изплащането на пенсиите и допълнителните суми ще започне на 7 август (петък) и ще приключи на 20 август (четвъртък).

Виж също...

Loading...