Съдебни заседатели от Районен съд-Брезник ще бъдат обучавани за основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт

Обучение на съдебни заседатели ще се проведе в Районен съд-Брезник, съобщиха от Национален институт на правосъдието.

Съдебните заседатели към съда в Брезник ще бъдат запознати с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела. Обучението е предвидено за 25 август, а в програмата са включени теми като основни понятия и принципи в наказателния процес, материално наказателно право и други. Продължителността ще бъде 4 учебни часа, а лектор ще е съдия при Районен съд-Перник.

През месец март тази година след процедурата бяха одобрени 32 кандидати за съдебни заседатели за мандат 2020 – 2023 година. Лицата отговарят на законовите изисквания, за което Комисия към Общински съвет-Брезник бе извършила проверка.

Виж също...

Loading...