Запазването на заетостта на около 250 000 работници и служители до края на годината може да случи чрез 1 милиард лева заем

Правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 1 милиард лева под формата на заем по европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на пандемията от COVID-19, известен като „инструмента SURE“, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика. Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната политика да подпише искането от името на Република България.

Целта е със средствата да се подкрепи държавния бюджет за реализиране на мерките за намаляване на негативните социално-икономически последствия от предизвиканата от коронавируса криза. С допълнителната финансова подкрепа ще се подпомогне запазването на заетостта на около 250 000 работници и служители до края на 2020 година и ще се подобри стабилността на системата за изплащане на обезщетения за безработица.

За справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката и като краткосрочна мярка за запазване на работните места правителството прие Постановление № 55 за изплащане на компенсации размер 60 % от осигурителния доход и 60 % от дължимите от работодателя осигуровки. Подкрепата се изплащаше за периода 13 март – 30 юни 2020 година за работници и служители във фирми, които преустановиха работа, установиха непълно работно време и отчетоха намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 %. С цел продължаване на подкрепата от 3 юли 2020 година. Министерският съвет прие Постановление № 151, в което се определят условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

Виж също...

Loading...