Намалява се административната тежест за пенсионерите, които се самоосигуряват

Правителството прие промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. С тях се намалява административната тежест за самоосигуряващите се лица – пенсионери, които продължават да упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица и да подават необходимата информация към Националната агенция за приходите, съобщиха от правителствената информационна служба.

Предвижда се да отпадне изискването за подаване на декларация образец ОКД-5 в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. С направените промени внасянето на дължимите осигурителни вноски и подаването в Националната агенция за приходите на данни, свързани с осигуряването, се приемат за изрично изразено желание за продължаване осигуряването.

Виж също...

Loading...