Разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми в Брезнишко ще бъде предоставено чрез търг

Търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали на територията на брезнишкото село Станьовци предстои да се проведе, съобщиха от Министерство на енергетиката.

Разрешението за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми ще е за площта “Жабляно запад” в землището на селото, която е с размер 0,95 квадратни километра. Срокът на разрешителното ще е 3 години от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване. Търгът ще се проведе до 90 дни след обнародването му в “Държавен вестник”, което е факт от вчера, 7 август.

Със заповедта за провеждане на тръжната процедура е определена и първоначалната цена на правото да се търси и проучва в площта, която е в размер 15 300 лева без включен ДДС. В търга е заложено и условието, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе явен търг между тях, при който наддаването да започне от предложената еднаква най-висока цена със стъпка на наддаване 765 лева без включен ДДС, представляващи 5 на сто от първоначалната цена 15 300 лева без включен ДДС, поясниха още от Министерство на енергетиката.

Виж също...

Loading...