Община Трън ще получи близо 30 хиляди лева от правителството за здравеопазване и социално осигуряване

Общинската администрация в Трън ще получи допълнителни 29 376 лева от правителството. Средствата са предназначени за здравеопазване и социално осигуряване, научи Zapadno.com.

В края на месец юли Министерски съвет постанови допълнителни средства по бюджетите на Общините за изпълнение на мярката за увеличение, считано от 1 август 2020 година, на стандартите по делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на определените по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ размери на възнаграждения, както и на стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и други. Допълнителните средства са в съответствие с обявения от правителството пакет от нови социално-икономически мерки до края на 2020 година.

За периода 1 август – 31 декември 2020 година за здравеопазване администрацията в Трън ще получи допълнителни 2 670 лева. За социално осигуряване, подпомагане и грижи за периода 1 август – 31 декември 2020 година Община Трън ще получи 26 706 лева.

Виж също...

Loading...