За периода 17 – 21 август в населени места на Брезнишко и Трънско са възможни планирани прекъсвания на електрозахранването

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 17 – 21 август, включително:

Община Брезник 

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гърло:  Общ. Брезник

На 17.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 18.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 19.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 20.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна

На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Конска:  IV-310, 311, УПИ III-202, кв. 6,  Месност Райкова Страна,  кв. 26, Къща

На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 21.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Душинци:  вила

Община Трън 

На 17.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Цегриловци:  ПИ 197,  Временно Захранване на Жил. Сграда

На 18.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Ярловци

На 19.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Трън:  8ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 22, 12, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, Атанас Ботев 2, 4, Гочо Гопин 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21, Десета 9, 5, 3, 7, Мосаловска 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14, 11, 29, 9, 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23

На 20.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Трън:  Денчо Знеполски 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, махала Кошарите,  кв. Власина

На 21.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Бусинци:  махала Трап, Къща

Виж също...

Loading...