Близо 15 000 безработни по-малко са регистрирани през юли спрямо предходния месец, равнището на безработица за страната е близо 8 %

В края на месец юли регистрираните безработни в Бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 258 553, като спрямо юни намалението е с 14 814 лица. В сравнение с месец май те са с 36 900 по-малко или спадът е от 12,5 %. В същото време увеличението спрямо юли 2019 година е с 85 910 лица, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

7,9 % е равнището на регистрирана безработица в страната през юли. Агенцията по заетостта отчита спад от 0,4 процентни пункта в сравнение с предходния месец юни и от 1,1 процентни пункта спрямо май, когато бе отбелязан пикът на регистрираната безработица през годината в резултат от COVID-19 кризата. На годишна база ръстът е с 2,6 процентни пункта. За ползване на посредничеството и услугите на Бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 28 064 безработни лица. Освен тях, други 702 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През месец юли 2020 година броят на започналите работа безработни лица достигна 27 423, като 92,3 % от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните от месечната статистика на Агенцията по заетостта. Други 435 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през юли чрез Бюрата по труда. В сравнение с месец юли 2019 година се отчита значителен ръст на започналите работа безработни – с 80,1 %. През юли най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост – 19 % от всички започнали работа, следвани от хотелиерство и ресторантьорство – 17,5 %, търговията, ремонта на автомобили – 13 %,  държавно управление – 5,9 %, строителство – 5,0 %, селско, горско и рибно стопанство – 4,1 % и други. През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 120 безработни лица от рисковите групи – 1 208 по програми и мерки за обучение и заетост и 912 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 4 100 търсещи работа участваха през месеца в подновените форми на изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни Бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и други – всички, фокусирани върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, тоест неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение, с фокус към младите хора. Други над 5 800 безработни участваха в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 6 270 безработни. Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 16 349, като 79 % от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26,8 %), хотелиерството и ресторантьорството (19,2 %), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (10,8 %), административните и спомагателните дейности (9,4 %),  образование (8,6 %) и държавното управление (5,2 %).

Най-търсените професии през месецa са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други); машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората и други.

Виж също...

Loading...