Правителството дава допълнително около 2 милиона лева за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 1 902 782 лева, които ще бъдат разпределени по бюджетите на Общините, за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съобщиха от правителствената информационна служба.

1 799 902 лева ще бъдат предоставени по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. От тях 1 216 506 лева са за финансиране на 28 общински профилирани гимназии и средни училища, в които през учебната 2020/2021 година ще се ремонтират, обзавеждат и оборудват учебни кабинети и класни стаи за профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Други 583 396 лв. са предвидени по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. С тях в 90 детски градини и 181 училища ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

С предоставените 97 280 лева по националната програма „Заедно за всяко дете” ще бъдат включени родителите/семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и с цел да се повиши възпитателният потенциал на семейството.

10 690 лева се предоставят по модул „Подпомагане на екипите за обхват“. Средствата са предназначени за разработване и въвеждане на комплекс от мерки и прилагане на интегриран подход за всяко дете, което е идентифицирано като необхванато или е застрашено от отпадане от системата на образованието.

С 86 590 лева 27 детски градини и 45 училища ще бъдат подпомогнати по втория модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”.

5 600 лева в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители“ са за осигуряване на квалифицирани учители, които работят в отдалечени райони или с ученици с понижени образователни резултати. Тези учители ще получават допълнително възнаграждение в размер на 500 лева и средства за наем в размер на 200 лева на месец или възстановяване на транспортни разходи.

Виж също...

Loading...