Над 400 общински имоти в Трънско са отдадените под наем, най-много са земеделските земи

Към 31 декември 2019 година действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти, включително и земеделски земи са 459. Това става ясно от Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2020 – 2023, която е приета с решение на Общински съвет-Трън от 12 март тази година.

Обектите за търговия, производство, услуги, офиси, гаражи и други наброяват 15. Терените за поставяне на временни съоръжения пък са 19, а най-голям е броят на земеделските земи – 425. Община Трън няма отдадени под наем помещения на политически партии и синдикални организации, става ясно от стратегическия документ.

От анализа за състоянието на този вид общинска собственост рискове и слаби страни, като лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддържане и опазване на собствеността, наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване и други фактори. Като политика и задачи е посочено  осигуряване на средства от еврофондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието и ремонтиране на имотите и цели.

Към края на 2019 година жилищният фонд на Община Трън се състои от 3 апартамента, 5 къщи и 2 общежития, които са разположени в землището на града. Значителна част от общинския жилищен фонд е остарял. Местната власт е начертала цели в тази връзка, сред които са продажба на амортизирани жилища и широка публичност и прозрачност при разпоредителните сделки.

Виж също...

Loading...