В общинската програма за закрила на детето в Брезник са оценени и утвърдени 12 професионални приемни семейства

Общинската програма за закрилата на детето на Община Брезник за 2020 година беше приета от Общинския съвет в края на месец март, предаде репортер на Zapadno.com.

Документът е разработен в съответствие с националните и международни стандарти – Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална програма за закрила на детето, Стратегия за възпитателна работа в образователните институции. Общинската програма документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата.

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в община Брезник и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на поефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот, става ясно от общинската програма за настоящата година.

12 са оценените и утвърдени приемни семейства, които са и професионални такива. Отговорните институции за тях са Община Брезник, отдел “Закрила на детето” и Областния екип по приемна грижа.

Виж също...

Loading...