За абонати на ЧЕЗ в Кошарево, Конска, Билинци и 6 села в Трънско са възможни планирани прекъсвания на електрозахранването през следващата седмица

 “ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 24 – 28 август.

Община Брезник

На 25.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 26.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311 , УПИ ІІІ-202, Кв.6 , Кв.26, Къща, Месност Райкова Страна

На 27.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Билинци

Община Трън

На 24.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Цегриловци: ПИ 197 , Временно Захранване На Жил.Сграда

На 25.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Костуринци

На 26.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Еловица, общ. Трън: Къща

На 27.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горна Мелна: 87 , Махала Пейчиновци

На 28.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Лева Река

На 28.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Ломница, общ. Трън: М.Ждрелото

Виж също...

Loading...