Половината от имотите в Трънско са с неплатени данъци за миналата година, Брезнишко води областната класация по събираемост

55 процента от разходите на Община Трън и 45 процента от разходите на Община Брезник отиват за заплати и осигуровки. Това показват данните на Министерство на финансите, публикувани на сайта на институцията, представящи статистика и анализ на финансовото състояние на Общините за второто тримесечие на 2020 година.

През изминалата година Община Брезник води класацията в област Перник по събираемост на данъците за имоти и превозни средства. Успеваемостта на Брезник е 79 процента при данъците върху недвижимите имоти и 73 процента събрани данъци върху превозните средства. За сравнение, в областния център са събрани 76 на сто от имотните данъци, а в Трън – едва 55 процента. По отношение на данъците върху превозните средства Трън е на трето място в областта по събираемост с 67 процента.

Делът на капиталовите разходи в Община Брезник е 32 процента, което я подрежда на второ място в област Перник по инвестиционна активност след община Земен (48 процента). Община Трън е на второ място в обратния ред – на предпоследно място в областта с 6 процента инвестиционна активност, като изпреварва единствено Радомир с неговите 2 процента капиталови разходи като дял от общите разходи.

Общините Брезник и Трън са завършили 2019 година, както и първата половина от 2020 година, без дългове и без просрочени задължения.

В България има общо 265 общини, от които близо половината (135 броя) са преполовили текущата година без просрочени задължения по бюджетите си. Комплексният анализ на показателите като финансова самостоятелност, устойчивост и инвестиционна активност показва, че в топ 10 с най-добри параметри са Oбщините: Челопеч, Девня, Столична община, Златарица, Божурище, Панагюрище, Ямбол, Пловдив, Варна и Враца. Общини с най-голям дял на просрочените задължения спрямо годишните разходи са: Доспат, Велинград и Белоградчик.

Виж също...

Loading...