Община Трън ще получи допълнителни 112 лева за повече ефективност по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици

Правителството одобри допълнителни средства, които Община Трън ще получи за осигуряване на дейности по национална програма за развитие на образованието, научи Zapadno.com.

Средствата са в размер на 112 лева и са предназначени за националната програма “Заедно за всяко дете”.  Допълнителният трансфер ще се предостави по бюджета на Общината в Трън от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година. Единствено местната власт на Трън и още една общинска администрация в област Перник ще получат допълнителни средства, става ясно от правителствено постановление.

Целите на националната програма “Заедно за всяко дете” са повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие.

Миналата седмица Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 1 902 782 лева, които ще бъдат разпределени по бюджетите на Общините, за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. С предоставените общо 97 280 лева по националната програма „Заедно за всяко дете” ще бъдат включени родителите/семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и с цел да се повиши възпитателният потенциал на семейството, поясниха от правителствената информационната служба.

Виж също...

Loading...