Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са се увеличили, средната брутна месечна работна заплата също нараства

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2020 година се увеличават спрямо края на март тази година с 1,1 % и достигат 28,1 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23,1 и 16,9 %. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 година наетите лица в обществения сектор намаляват с 0,6 % (до 6,6 хиляди), докато в частния сектор се увеличават с 1,7 % (до 21,5 хиляди).

В края на юни 2020 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0,5 % по-малко в сравнение с края на юни 2019 година. През второто тримесечие на тази година средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2020 година с 0,3 %, като достига 963 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 168 лева, а за частния – 896 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 година средната месечна работна заплата за Пернишка област намалява с 4,4 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9,9 %, докато в частния сектор намалява с 9,4 %. В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2020 година област Перник е на 22-ро място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...