Местната общност в Трънско има покана да присъства на публично обсъждане за изпълнението на общинския бюджет за 2019 година

Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2019 година ще се проведе на 21 септември, съобщи председателят на Общинския съвет.

На основание член 140 от Закона за публичните финанси, член 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Трън председателят на Общинския съвет кани местната общност да участва в публичното обсъждане.  Обсъждането ще се състои в заседателната зала на Община Трън и ще е с начало от 11:00 часа. Документите, свързани с публичното обсъждане са достъпни на общинския сайт.

Виж също...

Loading...