Около 60 хиляди домакинства са анкетирани по време на различни изследвания от началото на годината

Извънредната ситуация в страната, предизвикана от разпространението на COVID-19, наложи редица промени в начина на организация и провеждане на изследванията сред домакинствата и лицата, провеждани от Националния статистически институт. Основната ни цел беше да осигурим непрекъснатост на процеса по събиране на данни и да предоставим необходимата за управляващите и обществото качествена и достоверна информация при спазване на всички противоепидемични мерки и с грижа за здравето на нашите служители и респонденти, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През първите седем месеца на годината Националният статистически институт проведе седем изследвания в домакинствата с насоченост към заетостта и безработицата на населението, бедността и социалната изолация, доходите, разходите и потреблението на домакинствата, уязвимите групи от населението, използването на информационни и комуникационни технологии, разходите на населението за туризъм и измерване на доверието на потребителите. Анкетирани са почти 60 000 домакинства и над 115 000 лица.

Ръководството на Националния статистически институт и екипите, отговарящи за провеждането на извадковите изследвания сред домакинствата и лицата, изказват своята благодарност към всички домакинства, които проявиха разбиране, съпричастност и отговорност и участваха в изследванията през този изпълнен с предизвикателства за всички нас период.

Благодарим и на всички служители в регионалните ни офиси – анкетьори и координатори, които с риск за собственото си здраве проведоха успешно теренната работа и осигуриха навременна и достоверна информация чрез съответните изследвания. Надяваме се, че успешното ни сътрудничество с респондентите ще продължи и занапред. Резултатите от проведените изследвания са публикувани на сайта на Националния статистически институт и в Информационна система ИНФОСТАТ.

Снимка: Национален статистически институт – пресцентър

Виж също...

Loading...