Ловци и риболовци ще се съберат на стадиона в Брезник за общо отчетно-изборно събрание на ловно-рибарското дружество

Управителният съвет на ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението, пише вестник “Съперник”.

Събранието е насрочено за 12 септември от 10:00 часа на стадиона в град Брезник, като при лоши климатични условия ще се проведе в големия салон на народно читалище ”Просвещение-1870″. Проектът за дневен ред е съставен от 6 точки, сред които отчет на Управителния съвет на ловно-рибарското дружество за 2019 година, отчет на контролно-ревизионната комисия за миналата година и други. При липса на кворум за провеждане на общото събрание същото ще се проведе на основание член 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел в същия ден, с един час по-късно на същото място при същия дневен ред.

Виж също...

Loading...