Електрозахранването в населени места на общините Брезник и Трън може да бъде прекъсвано в периода 8 – 11 септември

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 8 септември – 11 септември.

Община Брезник

На 08.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 10.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърло

На 08.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 09.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 10.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 11.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горни Романци

На 10.09.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Брезник: Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Воин 4, 2, Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91, 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, Жданов 13, 15, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Мала Река 2, Пети Конен Полк 2, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11, 3, 9, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, Шипка 41, М.Ерешин, В Двора На Вп

На 10.09.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Филипов 12, 22, 28, 14, 8, 30, 20, 26, 10, 24, 16, 5, Ангел Коцелянов 15, 26, 24, 11, 22, 28, 13, 19, 17, Андрей Михайлов 101, Велин Ваклинов 11, 15, 6, 1, 7, 5, 3, 12, 17, Георги Ив Бунджулов 16, 57, 5, 42, 34, 47, 57, 57а, 48, 47, 16, 20, 49, 56, 70, 41, 32, 59, 51, 55, 43, 41, 51, 46, 50, 52, 36, 54, 43, 44, 38, 59, Георги Стефанов 18, 22, 23, 17, 25, 16, 23а, 20, 24, 19, 14, 21, 14, 12, Д-Рйордан Стефанов 11, Йордан Стефанов 9, 13, 11, 7, Лазар Лумбаров 1, Макаренко 24, Марин Асенов 5, 4, Нестор Петров 12, Съблекалня, 4, Пролетарска 1, 3, 5, 7, 11, Първи Май 3, 10, 7, 5, 8, 8, 6, Радослав Григоров 3а, 4, 1, 6а, 2, 3, 13, 4а, 6, Росица 1, 2, 4, 3, Стадион 6, 4, 10, 8, 10а, 2, Цвета Лумбарова 23, В Двора на училището

На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брусник

Община Трън

На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Долна Мелна

На 08.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Мракетинци: Вила, 1

На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Забел: Къща

На 09.09.2020 г. /09:16 – 16:30 ч./ – Туроковци: Вила

На 10.09.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

Виж също...

Loading...