Язовири в Брезнишко и двата водоема в Трън ще бъдат проверени от Междуведомствена комисия

10 язовира на територията на общините Брезник и Трън предстои да бъдат проверени през този месец. Със заповед на областния управител на област Перник от 28 август 2020 година е определена Междуведомствена комисия, която да извърши проверката, научи Zapadno.com.

В Междуведомствената комисия ще бъдат включени и представители на общинските администрации на територията, на която се намира язовирът. В периода от 10 до 18 септември включително ще се извърши проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, съгласно разпоредбите на член 138а, алинея 3 – 6 от Закона за водите. Резултатите от проверката да се отразят в констативни протоколи за всеки язовир поотделно, спазвайки разпоредбите на член 115 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, става ясно още от заповедта на областния управител.

Според графика на 16 септември ще бъдат извършени проверки на язовирите “Ярловци” и “Лялинци” в община Трън. Единият язовир е собственост на “Напоителни системи”, а другият е към Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири”. В същия ден ще бъде проверено състоянието и на язовир “Бегуновци” в Брезнишко.

На 17 септември Междуведомствената комисия ще обходи язовирите “Слаковци”, “Брезник” и “Брезнишки извор”, които са на територията на община Брезник. В последния ден на проверките инспектирани ще бъдат язовирите около брезнишкото село Красава, сред които е и питейният водоем за Брезник. В графика е заложена и проверка на язовирите “Завала” и “Кошарево”, в които няма вода.

Виж също...

Loading...