Младежите до 29 години ще могат да натрупат една година трудов стаж чрез програма за старт в кариерата

Младежи до 29 години с висше образование може да натрупат една година трудов стаж по специалността си в публична администрация чрез програма “Старт на кариерата”. Условието е да са без трудов стаж по завършената специалност и да са регистрирани в Бюрото по труда. Програмата има за цел младите да направят плавен преход от образование към заетост, чрез работа в министерства, държавни агенции, областни или общински администрации, което дава възможност на младежите за реализация в родните им места. До момента заетостта по програмата продължаваше девет месеца, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Удължаването на заетостта от 9 на 12 месеца се прави, защото в хода на изпълнението на програмата е констатирано, че е необходим по-дълъг период за плавен преход. Той ще даде на младежите възможност да се запознаят с пълния годишен цикъл в работата на съответната администрация. Срокът на действие на програма “Старт на кариерата” е удължен до края на 2021 година. Тя се финансира изцяло със средства от държавния бюджет. Според оценката на ефекта от активната политика на пазара на труда, проведена през 2019 година, програмата е с най-висок брутен ефект от всички национални програми и мерки, което показва, че след участието си в програмата младежите много по-лесно могат да намерят работа и устойчива реализация.

Виж също...

Loading...