Кметът на Брезник е сред представителите от област Перник в бъдещия Регионален съвет за развитие

52-те общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област и София избраха своите 17 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие, съобщиха от Национално сдружение на общините в Република България. Титулярите за област Перник са кметът на община Брезник Васил Узунов и кметът на Радомир. Техни заместници са кметът на Трън Цветислава Цветкова и председателят на Общински съвет-Земен.

Регионалните съвети за развитие в страната ще се състоят от председател, заместник-председател и членове, а експертен състав ще подпомага работата им. В състава на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас се включват и наблюдатели. При изпълнение на функциите по подбора на проекти в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, част от наблюдателите ще получават право на глас по определена процедура.

Виж също...

Loading...