Над 31 000 земеделски стопани, които са засегнати от кризата заради коронавируса, очакват финансова подкрепа

Всички земеделски стопани, които са подали заявления за подпомагане в Общинските служби по земеделие по подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” са легитимни и са в съответствие с Наредба 2 за прилагане на мярка 21 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Приемът по подмярката започна на 19 август и продължава до 21 септември. До момента за финансова подкрепа са кандидатствали общо над 31 000 стопани, от които близо 15 000 са в сектор „Растениевъдство“, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В резултат на лоши метеорологични събития през 2020 година са налице издадени констативни протоколи за напълно пропаднали площи. В някои случаи, тези площи не са заявени през Кампания ‘2020 по схемите по обвързано подпомагане. Те са заявени за подпомагане по схемата за единно плащане на площ през Кампания ‘2020 и следва да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Предвид получени жалби от засегнати земеделски производители и искане от браншова асоциация в Министерство на земеделието, храните и горите, с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 година за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, обнародвана в брой 77 на “Държавен вестник” от 1 септември 2020 година, са направени изменения в Наредба № 2 от 2020 година за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

С направените изменения се предоставя възможност на близо 200 земеделски стопани, на които са издадени констативни протоколи за пропаднали площи през 2020 година, също да подадат заявления по мярката и проверката за допустимите площи през 2020 година да се извършва въз основа на заявените по схемата за единно плащане площи, заети със земеделски култури от приложение № 1 на Наредбата.

Виж също...

Loading...