Производителите на картофи в Трънско са първенците по добив в област Перник с близо 5 000 тона продукция

4 800 тона е добитата продукция при прибирането на реколтата с картофи в община Трън, съобщиха от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Реколтираните площи с картофи в Трънско са 120 хектара от засадените общо 415 хектара. Произведени са 4 800 тона картофи при среден добив 40 000 килограма на хектар.

Повече от половината площи с картофи в Брезнишко са реколтирани или 25 хектара от засадените общо 44,6 хектара. Получената от реколтираните площи продукция е 50 тона при среден добив 2 000 килограма на хектар.

Виж също...

Loading...