Трънчанин вече е собственик на магазин и пивница в селата Видрар и Лева река

Трънчанин вече притежава два търговски обекта в трънските села Видрар и Лева река, съобщиха от Национална агенция за приходите.

Единият търговски обект представлява магазин и се намира в село Видрар Магазинът е на един етаж с асфалтова площадка пред него, а площта му е 127 квадратни метра.

Другият търговски обект представлява пивница и се намира в село Лева река. Площта на имота е 68 квадратни метра.

Собствеността на имотите преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията по местонахождението им.

Виж също...

Loading...