За Районния съд в Трън обявяват едно вакантно място за държавен съдебен изпълнител

36 вакантни места за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ в общо 33 съдебни райони в страната се обявяват от Министерство на правосъдието. Сред съдебните райони с вакантни места и този в Трън.

За Районен съд-Трън се обявява една свободна длъжност за държавен съдебен изпълнител. Кандидатите могат да подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“, за което ще има изрично съобщение на сайта на Министерството на правосъдието в рубрика „Кариери“. Конкурсът ще се състои от писмен и устен изпит.

Виж също...

Loading...