Ловно-рибарската организация в Брезник има близо 100 хиляди лева разходи, заложени в бюджета за 2020 година

Проектът на бюджета на ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник за 2020 година показва, че заделените средства за риба и зарибяване са 600 лева. Бюджетната рамка беше представена на отчетно-изборното събрание на организацията, което се проведе на 12 септември, предаде репортер на Zapadno.com.

Приходите в бюджета от регламентирана дейност са 39 000 лева, от които 25 000 лева от членски внос, встъпителен членски внос 7 000 лева и като други приходи са посочени още 7 000 лева. Финансиране по член 65 и член 65б от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (таксата за стопанисване на дивеча) е 28 000 лева, а от разрешителните за лов – 23 000 лева. В стопанска дейност са записани 8 100 лева, от които от наемите са 7 600 лева и 500 лева са посочени като други приходи. Всичките приходи в проекта на бюджета възлизат на 98 100 лева.

Пред членовете на дружинките бяха представени и разходите за ловно-стопанска дейност и риболовен спорт. За риба и зарибяване са заделени 600 лева. За ловно-стопанска дейност и ловна стрелба сумата е 2 000 лева, от които за стопанска дейност – 1 000 лева, за ловна стрелба – 1 000 лева. Сумата за организационна дейност е 7 500 лева. Разходите за общо събрание, Управителен съвет на сдружението и дружинките са 3 000 лева. За командировките в страната са заделени 1 000 лева. Отчисленията от членски внос на националния ловно-рибарски съюз са 3 500 лева. Във фонд работна заплата са записани 11 400 лева, от които за фонд работна заплата на служителя” – 9 600 лева и начисления за държавно обществено осигуряване и други са 1 800 лева.

Средствата за материални разходи и външни услуги възлизат на 9 700 лева, от които за канцеларски материали – 1 000 лева, електрическа енергия и вода в административната сграда – 3 500 лева, външни услуги и граждански договор – 3 200 лева и като други разходи са посочени 2 000 лева.

За ловно-стопанска дейност са записани 35 500 лева. За задивечаване на дива свиня средствата са 5 000 лева, за подхранване на дивеча – 1 400 лева, за създаване и поддържане на дивеча – 7 000 лева. Средствата за изграждане на ловно-стопански съоръжения (хранилки, калища, солища) 3 000 лева. Разходите за таксация пък са 500 лева, а транспортните разходи – 1 000 лева. Обезщетенията за щети, нанесени от дивеча в ловно-стопанските райони са 1 000 лева. За регулирането числеността на хищниците са заложени 4 000 лева.

Материалните разходи и външни услуги за стопанската дейност са 30 860 лева. Местните данъци, такси и застраховки на активи са 1 200 лева. Други 10 000 лева са за закупуването на дълготрайни материални активи, текущи ремонти и на активи, заети в стопанската дейност. Фонд работна заплата и начисления за персонала, пряко след стопанската дейност – 16 600 лева. Корпоративният данък е 60 лева. В графата “Други разходи за стопанска дейност” са посочени 3 000 лева. Общата сума на разходите е 97 560 лева.

Виж също...

Loading...