Интерес към незастроени имоти в Горна Секирна, Велковци и Бабица може да предизвика търг за продажбата им

Към 13 незастроени имота в землищата на брезнишките села Горна Секирна, Велковци и Бабица има проявен интерес. Това става ясно от докладна, която Общински съвет-Брезник трябва да разгледа на заседание, насрочено за 25 септември.

11 от имотите са в Горна Секирна, а останалите два са в селата Велковци и Бабица. Необходимо е общинските съветници да решат дали да бъдат допълнени в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник. Ако съветниците дадат зелена светлина на това, за всеки един от имотите ще бъде утвърдена оценка за продажба и проведен търг с явно наддаване.

Повечето незастроени площи са поземлени имоти с площ между 900 и 565 квадратни метра.

Виж също...

Loading...