Хора от Трън до 68-годишна възраст могат да се пробват за съдебни заседатели

Процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Трън. Процедурата се обявява, поради изтичане на мандата на съдебни заседатели към съда, съобщиха от Общински съвет-Трън.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в общината, има завършено най-малко средно образование и други условия. За позицията не може да кандидатстват хора, които са съдебни заседатели в друг съд, общински съветници от съдебния район, за които са избрани и други условия.

До 15 октомври в Общински съвет-Трън могат да се подават документи от кандидати за съдебни заседатели.

Виж също...

Loading...