Контейнери за специфични отпадъци в Брезник, Трън и село Кошарево са инспектирани, но не са установени нарушения

Инспектори от Регионална инспекция по околната среда и водите-София са извършили планови проверки на контейнери Б-Б кубове, разположени в градовете Брезник, Трън и брезнишкото село Кошарево. Проверките са извършени през месец август, предаде репортер на Zapadno.com.

Контейнерът Б-Б куб представлява стоманобетонна конструкция, с форма на куб със страна 1 950 кубични милиметра, която се състои от две части – тяло и капак. Масата на празния контейнер е 6 тона, а разчетната маса на пълния контейнер е 20 тона. Полезният обем на контейнера Б-Б куб е 5 квадратни метра, съответно процентът на полезния към целия обем е 68 %. Контейнерът Б-Б куб има четири куки в горните четири ъгъла на тялото за извършване на транспортно-манипулационни дейности с него и съответно има четири кутии на съответните геометрични позиции на дъното за влизане на куките. Това позволява контейнерите да се стифират един върху друг на четири реда и върху малка площ да се съхранява голям обем отпадъци. На четирите външни стени трайно, чрез отпечатък в бетона е нанесен идентификационен номер на всеки контейнер и търговската марка Б-Б куб, а при употребата му за радиоактивни отпадъци – знака за радиоактивност. Контейнерът Б-Б куб има специално външно и вътрешно покритие в зависимост от химичните свойства на отпадъците, които ще се съхраняват в него. То е алкално-, киселинно- и корозионно устойчиво. Арматурата е цялостна (без заварки), което осигурява необходимата корозинна устойчивост. Бетонът е проектиран и се изпълнява с комбинирано използване на активни минерални добавки, при което съответните якости на натиск нарастват от 25 до 75 % (над 40 мегапаскала на 28-я ден), а водонепроницаемостта се повишава от 2 до 7 пъти в сравнение с обикновените бетонови смеси. Всеки контейнер се придружава от паспорт, който гарантира изпълнението на разработената Програма за осигуряване на качеството при неговото производство и експлоатация. В зависимост от технологията на запълване капакът на контейнера е без или с отвор в средата. Конструкцията на контейнер Б-Б куб позволява след запълване на вътрешния обем с отпадъци капакът да се завари и затвори плътно към тялото. Така отпадъците остават надеждно и безопасно изолирани от околната среда и населението, поясниха за Zapadno.com от Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Б-Б кубовете са контейнери запълнени с излезли от употреба препарати за растителна защита и са ситуирани в Брезник, Трън и Кошарево през 2002 година, съгласно Проект за излезлите от употреба препарати за растителна защита. Плановите проверки се извършват с цел контролиране целостта на конструкцията, тоест че Б-Б кубовете нямат нарушения на конструкцията и почистване на площадките около тях. От Регионална инспекция по околната среда и водите-София всяка година извършват мониторинг на Б-Б кубовете съгласно изпълнение на програмата за почвен мониторинг – III ниво – локални почвени замърсявания. При проверките извършени на Б-Б кубовете в градовете Брезник, Трън и село Кошарево е установено, че те са в добро състояние без наличие на дефекти или повреди. При проверките са дадени предписания за почистване на площадките около Б-Б кубовете от храсти с цел да не се компрометира конструкцията им. Това добави директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите-София инженер Ирена Петкова.

Виж също...

Loading...