Криза за туризма в област Перник: Драстично намаляват приходите, пренощувалите и местата за настаняване

През юли 2020 година в област Перник са функционирали 8 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Броят на стаите в тях е 190, а на
леглата – 357. В сравнение с юли 2019 година общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 33,3 %, а на леглата в тях – с 27,9 %. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 година е 1 949, или с 36,2 % по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2020 година намаляват с 50,8 % в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 830 броя. От всички пренощували лица 90,7 % са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през юли 2020 година е 17,6 %, като спрямо юли 2019 година намалява с 2,3 процентни пункта. Приходите от нощувки през юли 2020 година достигат 57,7 хиляди лева или с 33,4 % по-малко в сравнение с юли 2019 година.

Виж също...

Loading...