Адреси в общините Брезник и Трън ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 28 септември – 2 октомври

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 28 септември – 2 октомври.

Община Брезник 

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Билинци

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Брезник Д Л С ВИТОШКО-СТУДЕНА

На 28.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Велковци: махала “Пали лула” къща

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Видрица, парцел VІІ-94в,  Кв.17

На 02.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна: местност “Валога”

На 01.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна

На 28.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърло

На 28.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 29.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 30.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 01.10.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 02.10.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Конска: УПИ ІІІ-202,  Кв.6,  Кв.26, къща

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Кривонос

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Муртинци

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Ребро: Вила

Община Трън 

На 28.09.2020 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Банкя: УПИ I,  Кв.15

На 28.09.2020 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Богойна

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Бутроинци:   Вила

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Врабча:   УПИ VІІ-62, 61, Кв.12  ,    К63

На 28.09.2020 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Врабча

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Ездимирци:  УПИ XVI-197 Кв.24  ,  УПИ ІІІ-179,  Кв.32 ,   “Абисинска” махала

На 28.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч.; 09:01 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ломница: местност “Ждрелото”

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Мракетинци: Вила, 1

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Неделково: махала “Недялкови Ханове” Вила, Долен Хан,  УПИ 043001 местност “Берова Гора”

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Парамун: XI – 89,  Кв.18 , махала “Парамунска чука”,  ТП “Парамунска Чука”,  УПИ-V,  Кв.15 , Къща

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Проданча

На 28.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Трън:  улица “9-ти септември” 1, “Александър Стамболийски”, “Атанас Ботев” 21, “Китка”, махала “Китка” бунгало, 3, 5, 7, 15, “Мосаловска” 11а,  НПИ 070026, местност “Китка”,  “Петко Д. Петков” 22, 24, “Яким Тошков” 7, 8, местност “Смърденица”

На 28.09.2020 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Трън:  улица “9-ти септември” 1, “Александър Стамболийски”, “Атанас Ботев” 21, “Китка”, махала “Китка” бунгало, 3, 5, 7, 15, “Мосаловска” 11а, НПИ 070026,  местност “Китка”,  “Петко Д. Петков” 22, 24, “Яким Тошков” 7, 8,  местност “Смърденица” хижа

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Трън: улица “9-ти септември” 9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, “Възраждане”, “Георги Димитров” 20, 18, “Денчо Знеполски” 10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23,  27, 4, “Захари Иванов” 14, 1, 8, 10

На 28.09.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:45 ч./ – Филиповци: махала “Драговци”

Виж също...

Loading...