Дивите свине в ловните полета на Брезнишко са се увеличили, ръст бележат и запасите от зайци и яребици

Ловните полета в Брезнишко са разпределени в 12 ловно-стопански района с обща площ 39 282,8 хектара и се стопанисват от 12 ловно-рибарски дружинки. Данните от таксацията през 2019 година показват, че в наличност са: около 163 сърни, 226 диви прасета, 184 заека, 300 яребици, 38 вълка, 110 лисици и 56 скитащи кучета. Тези данни бяха оповестени в отчет за 4-годишен период за състоянието на дивеча в община Брезник бе представен по време на отчетно-изборното събрание на ловно-рибарско дружество “Сокол”, провело се на 12 септември тази година, предаде репортер на Zapadno.com.

Констатацията е, че запасите от сърна в общината са под нормите. Подобрения на запасите от сърни в страната се наблюдават в райони, където няма вълци и дружинките са предприели по-добър ред при ловуването. За сметка на това запасите от дива свиня бележат ръст. Вероятната причина е свързана с подхранването на дивеча, където предвидените количества неколкократно надвишават планираните, става ясно от доклада за изминалите 4 години. “Като пример мога да спомена, че по план за концентриран фураж имаме 21 тона, а ние сме закупили и заложили за дивеча над 30 тона. Каменна сол сме заложили два пъти повече от плана – при 800 килограма план сме заложили над 1 600 килограма.”, поясни доктор Валери Величков от ловно-рибарската организация в Брезник.

При запасите от яребица и заек за 2019 година също се забелязва чувствително увеличение. През миналата година са реализирани два излета за яребици, но не всички дружинки в общината са се включили. През пролетта на тази година в ловните полета са разселени 300 броя яребици на 270-дневна възраст. За успешното разселване на дребен дивеч е необходимо полетата да бъдат прочиствани от хищници без да се нарушава забраната за защитените видове.

Като голяма опасност бе посочено намаляването на пъдпъдъка, за което ловно-рибарската организация планира активни акции по прекратяване на тенденцията да се ловува с машинки.

През ловния сезон на 2019 година са били отстреляни 49 диви свине, 2 сърни, 2 869 пъдпъдъка, 215 гургулици, 225 гълъби, 80 патици, 4 вълка, 40 лисици, 56 скитащи кучета и 25 яребици. При отстрел на лисица се заплащат по 10 лева и на вълк – 100 лева.

До 2024 година ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник има сключени договори с “Държавно горско стопанство-Брезник” и “Държавно горско стопанство-Радомир” за стопанисване на дивеча в ловно-стопанските райони.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...