4 деца от Трънско нямат възможност да посещават предучилищна подготовка, но с решение на Общинския съвет това може да се промени

4 деца от община Трън трябва да използват училищния автобус през учебната 2020/2021 година. Решение за това ще бъде взето на предстоящо заседание на Общински съвет-Трън, което се проведе на 30 септември.

През 2007 година със заповед на кмета на община Трън е предоставил управлението и стопанисването на автобус на директора на средно училище ,,Гео Милев“. Директорът на учебното заведение съгласно делегираните му права издава заповед за превозване на учениците от учебното заведение за всяка учебна година. Тази заповед ограничава ползването на автобуса от нуждаещите се деца на територията на общината, става ясно от докладната, която общинските съветници ще разглеждат.

В тази връзка е постъпил списък в общинската администрация на Трън от директора на детска градина ,,Ален мак“ за възникнала невъзможност на част от децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2020/2021 година, съгласно член 8, алинея 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, да посещават детското заведение. Същите не могат да ползват самостоятелно обществен транспорт, тъй като са между 5 и 6 години, гласи още докладната. Децата са 4 и са от трънските села Филиповци и Глоговица.

По списък 26 пък са пътуващите с училищния автобус ученици. Те са от селата Филиповци, Главановци, Туроковци, както и районите на “Бабин мост” и “Оборите”.

На 30 септември общинските съветници трябва да решат дали да утвърдят списъци на пътуващи деца до детската градина и ученици до училището в град Трън.

Виж също...

Loading...