Брезник бележи ръст на продажбите на недвижими имоти в първите месеци след пандемията от коронавируса

Продажбите на недвижими имоти в Брезник са се увеличили с над 50 % през второто тримесечие на 2020 година спрямо първото, показват данните от статистиката на Агенция по вписванията.

През първото тримесечие на годината (януари – март) в Служба по вписванията-Брезник регистрираните вписвания са общо 394, от които 41 са продажбите на недвижими имоти. Извършените дарения за това тримесечие са 5, наемите пък са 22. Регистрираните възбрани за периода са 11.

Второто тримесечие на годината се характеризира с ръст спрямо първото или 63 реализирани продажби на недвижими имоти за периода април – юни. За този период в Служба по вписванията-Брезник са регистирани общо 382 вписвания. Направените дарения за тримесечието са 9, а наемите са 41. Регистрираните възбрани са 10.

Виж също...

Loading...