До края на месец февруари 2021 година се удължава срокът за получаване на помощи за хора с увреждания и инвалидни пенсии

Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка ще продължат да действат до 28 февруари 2021 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Служебното удължаване на техния срок произтича от промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В неговите разпоредби е регламентирано, че валидността на решенията на ТЕЛК и НЕЛК се удължава с три месеца след края на извънредната епидемична обстановка, която към момента е обявена до 30 ноември.

По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК комисиите и по-дълъг период за подготовка на необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.

Виж също...

Loading...