Петкратен ръст на наемите в Трън – на какво се дължи?

Продажбите на недвижими имоти в Трън не бележат ръст или спад през първото и второто тримесечие на 2020 година, показват данните от статистиката на Агенция по вписванията.

През първото тримесечие на годината (януари – март) броят на вписванията в Служба по вписванията-Трън са 155. От тях продажбите на недвижими имоти са 22. Реализираните дарения за този периода са 2, а наемите 11. Регистрираните възбрани от януари до март в Трън са 5.

През второто тримесечие на годината (април – юни) тенденцията в Трън е без ръст и с много минимален спад на регистрираните продажби на недвижими имоти, които вече са 21. За този период вписванията са 196. Даренията, които са регистрирани, са 7, а наемите – 53. Регистрираните възбрани от април до юни в Трън са 4.

Виж също...

Loading...