Община Брезник търси фирма за строителен надзор по дейностите при рекултивацията на закритото депо за отпадъци

Събиране на оферти за упражняване на строителен надзор е обявила Община Брезник, става ясно от регистъра на обществените поръчки.

Строителният надзор, който ще трябва да се упражнява, е при изпълнението на строително-монтажни работи за рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в град Брезник. Изпълнителят ще трябва да извършва надзор по време на строителството върху всички видове строително-монтажни работи, които се изпълняват от строителя/-ите на обекта, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. Прогнозната стойност за строителния надзор е 8 500 лева без включен ДДС или 10 200 лева с ДДС.

Zapadno.com припомня, че закритото депо за битови отпадъци в Брезник ще бъде рекултивирано. Прочетете още по темата в публикацията: Закритото депо за битови отпадъци на Брезник ще бъде рекултивирано с над 1 милион лева, търси се фирма-изпълнител на дейностите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...