Ловците в Брезнишко са поддържали около 60 хранилки за едър дивеч, 115 декара дивечови ниви и 180 декара ливади

През 2019 година ловците от ловно-рибарските дружинки в Брезнишко са поддържали около 60 хранилки за едър дивеч, предаде репортер на Zapadno.com.

Ловците в дружинките към ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник полагат усилия за опазване на дивеча в ловно-стопанските райони. Ежегодно се изработват от дружинките и сдружението план за ловно-стопански мероприятия, който се утвърждава от лесничейството.

През миналата година са били поддържани 90 хранилки за заек, 100 хранилки за яребици, 69 солища за едър дивеч, 65 солища за дребен дивеч, 47 хранилки за диви свине и 95 калища. Грижи са полагани и в 115 декара дивечови ниви, както и около 180 декара ливади. Статистиката показва още, че са изразходвани 35 тона концентриран фураж, 15 тона сено и 90 кубически метра листник.

През отчетния период и предишните такива са изградени 5 броя заслони по дружинките.

Виж също...

Loading...