За половин месец инспектори по храните извършиха над 1 600 проверки в детски кухни и училищни столове

От началото на учебната година Българската агенция по безопасност на храните извърши в страната 1 644 проверки при засилен официален контрол в детски кухни майки, училищни столове и обекти по Закона за храните на територията на училищата, в които се предлагат храни, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

За периода от 14 до 30 септември включително, инспекторите от отдел „Контрол на храни“ при Областните дирекции по безопасност на храните провериха 293 обекта, в които се приготвя храна на място; 637 обекта, в които храната се доставя от фирми за кетъринг; 422 обекта в училищата, регистрирани по Закона за храните (павилиони, лавки) и 292 кухни майки. По време на проверките са установени 41 несъответствия, за които са издадени предписания – 14 в училищни столове, 16 в кухни майки и 11 в обекти по Закона за храните. Най-честите констатирани нарушения са свързани с предлагане на храни, които не отговарят на Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища; неправилно съхранение на храни; необявяване на алергени в храните; несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване. Съставени са два акта за административни нарушения, санкциите за които са съгласно Закона за храните и са на стойност между 2 000 и 4 000 лева. Няма възбранени храни.

Инспекторите установиха, че във връзка с противоепидемичната обстановка е засилена честотата за извършване на дезинфекция на помещенията с биоциди с бактерицидно и вирусоцидно действие. В обособените места за хранене масите са на отстояние 1,5 метра една от друга и се дезинфекцират преди и след хранене. На входовете са осигурени дезинфектанти за ръце. При доставка на храните приборите са индивидуално опаковани. Извършва се и засилена дезинфекция на транспортните средства за доставки.

Виж също...

Loading...