Съветът на Брезник не прие отчета на РПУ-то, никой от полицията не уважи с присъствие местните народни представители

За пореден път Общински съвет-Брезник не прие отчетът-анализ на Районно управление-Брезник за 2019 година. На последното редовно заседание, провело се на 25 септември, местните общински съветници не успяха да вземат решение по темата, научи Zapadno.com.

Отчетът-анализ на полицейското управление беше последна точка в дневния ред, която общинските съветници трябваше да отметнат. По време на сесията и разглеждането на докладната в залата отново не е присъствал началникът или представител на Районно управление-Брезник. “Колеги, знаете че това е отложена точка от предишно заседание. Имате писмото на ОД на МВР. Днес също няма представител на управлението. Предлагам да вземем решение, че приемаме отчета.”, е предложил председателят на Общинския съвет Иван Тинков.

Общинският съветник Ваньо Добринов се е изказал, че това е неуважение към Общинския съвет. Съветникът Росен Огнянов пък допълнил, че “това поредно неявяване се очертава липса на комуникация между Общинския съвет и Районното управление”.

Председателят на Общинския съвет Иван Тинков е споделил, че има два въпроса, свързани с дейността на Районното полицейско управление. “Защо в предоставения ни отчет не са отразени разкритите кражби, а
само броя на регистрираните? Какво е актуалното състояние на наркоразпространението на територията на общината и какви действия са предприети за противодействието му?”, е попитал Иван Тинков от трибуната в залата.

В края на дискусията общинският съветник Ваньо Добринов е предложил Общински съвет-Брезник да се въздържи по темата и да не взима решение. Предложението на съветника е гласувано и прието с 11 гласа “за”.

По този начин отчетът-анализ на Районно управление-Брезник за 2019 година нито е приет, нито отхвърлен. От месец юли насам няколко пъти общинските съветници отлагат разглеждането на документа, поради липса на началника или представител на полицейския участък. Прочетете още по темата в публикацията: Прецедент в Общински съвет-Брезник: За трети път бъде направен опит за разгледане на годишен отчет на полицията.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...