Имот с площ около половин декар в Трън ще се продава на търг с начална цена 6 197 лева

Имот, който е частна общинска собственост предстои да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. Решението за това е взето от Общински съвет-Трън на провелото се на 30 септември 2020 година заседание.

Имотът е незастроен и отреден за жилищни нужди. Намира в се град Трън, а площта му е 483 квадратни метра. Оценител е дал оценка за имота, който трябва да се продаде чрез търг. Първоначалната тръжна цена за него ще бъде 6 197 лева с включен ДДС. Кметът на Трън трябва да изпълни решението на Общинския съвет, което е взето с 11 гласа “за”, става ясно от протокол от заседанието.

Виж също...

Loading...