Местата за настаняване в област Перник са изкарали 70 хиляди лева за месец август, когато са реализирали над 2 700 нощувки

През август 2020 година по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 896 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 115,8 хиляди, а на леглата – 258,2 хиляди. В сравнение с август 2019 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 14,6 %, а броят на леглата в тях – с 20,7 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През месец август в област Перник 9 места за настаняване са развивали дейност с общо 409 легла. Реализираните нощувки през отчетения месец са били 2 704 броя, а пренощувалите лица общо 1 318. Приходите от тези нощувки възлизат на 70 хиляди лева.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2020 година намалява с 35,5 % в сравнение със същия месец на 2019 година и достига 947,4 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани – с 65,1 %, докато при българските има увеличение – с 11,7 %.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...