Детската градина в Брезник с намерение да закупи стълбищен инвалиден робот за деца със специални потребности

Закупуване на стълбищен инвалиден робот за сградата на детска градина “Брезица” в град Брезник е причината за разглеждане на докладна относно промяна в поименния списък за капиталовите разходи през 2020 година. Докладната ще се разглежда от общинските съветници на 23 октомври, когато ще заседават редовно, съобщиха от Общински съвет-Брезник.

Докладната записка е постъпила от директора на детската градина и е по повод придобиване чрез закупуване на стълбищен инвалиден робот с целеви средства за ресурсно подпомагане и осигуряване на подходяща среда за деца със специални образователни потребности. За целта е необходимо да се направят компенсирани промени между отделни обекти и добавяне на нови в поименния списък за капиталови разходи през 2020 година. Промяната засяга обекти на стойност 361 993 лева, става ясно от докладната.

Виж също...

Loading...