Множество абонати в общините Брезник и Трън ще бъдат засегнати от прекъсвания на електрозахранването в периода 19 – 23 октомври

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 – 23 октомври, включително:

Община Брезник

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Арзан: Рангелова Махала

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Брезник: Извън Регулацията Стоп.Двор, Трън 13 А

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Брусник: Къща

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Гоз: Мах.Логатор , Местност Янкулица , Къща, Мах.&Quot;Доганджи&Quot;

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Долни Романци: Къща

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Завала

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Красава: М. Мали Друм

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Озърновци

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / – Ярославци

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / На 23.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Горни Романци

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бабица: С.Бабица

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.502.39 , Александър Тинков Изход За Трън, Александър Филипов 32, 45, 25, 42, 42, 48, 27, 13, 38, 9, 32, 46а, 11, 40, 36, 44, 46, 17, 50, 19, 29, 15, 23, 21, 15, Андрей Михайлов 109, 103, 101, 108, 75, Велин Ваклинов 24, 25, 20а, 21, 22, 16, 18, 20, 23, 19, Владо Захариев 2, Генерал Владимир Заимов 8, Георги Ив Бунджулов 73, 75, 101, Георги Стефанов 26, 2, 10, 15, 9, 8, 11, 4, 13, 7, 3, 1, 6, 5, Гледан 5, 2, 6, 10, 4, 1, Гоздовска 13, 10, 6, 24, 1, 2, 18, 2, 14, 4, 20, 16, Гоце Делчев 2, 4, Гребен 1, 4, 2, 15, 28, 26, 30, Елена Георгиева 68, 66, 70, Еретин , Забел , Иван Тимофеев 15, 2, 11, Иглика 8, 10, 11, 25, 7, 21, 4, 1, 23, 19, 16, 24, 14, 2, 22, 13, 6, 18, 17, 12, 15, 9, 30, 28, 32, 34, 30а, Извън Регулацията Навес, Изгрев 1, 9, 37, 17, 13, 45, 29, 3, 27, 15, 19, 5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 33, Клисура 14, Комсомолец 25, 23, 10, 13а, 27, 13, 12, 6, 8, 19, 2, 17, 21, 16, 4, 15, Кривиколник 3, 1, 11, 7, 9, 13, 5, Логатор 14, 4, 2, 20, 10, №6, Любаш 8, 6, 10, 12, 7, 4, Макаренко 14, 2, 12, 16, 4, 18, 20, 22, 8, 10, 6, Могилица 13, 14, 8, 6, 24, 22, 20, 15, 9, 15а, 5а, 16, 13а, 7, 5, 1, 18, 11, 4, 10, 12, Неделко Савов 5, 14, 16, 13, 10, 14а, 8, 7, 2а, 12, 5а, 1, 9, 2, 17а, 4, 6, 11, 3, 17, Некрит Кузманов 1, 3, Нестор Петров 1, 5, 17, 11, 24, 10, 22, 20, 9, 9, 16, 18, 14, 26, 15, 15а, Октомври 3, 1, 8а, 6, 4а, 17, 8, 14а, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14, Петров Камък 4, 8, Равна Шума 2, Строител 3, 11а, 5, 13, 11, 1, 15, 17, 7, Трън 3, 6, Шипка 1, Яне Сандански 7, 4, 5, 3, 2, 1, 6, Яровец 12, 4, 10, 6, 8, Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Вп, Бивше Военно Поделение

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гоз: П-Л Хіv-110, Кв.13

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Брезник: Александър Филипов 25, 42, 42, 48, 27, 13, 38, 9, 32, 46а, 11, 40, 36, 44, 46, 17, 50, 19, 29, 15, 23, 21, 15, Владо Захариев 2, Георги Стефанов 26, 2, 10, 15, 9, 8, 11, 4, 13, 7, 3, 1, 6, 5, Гоце Делчев 2, 4, Иглика 8, 10, 11, 25, 7, 21, 4, 1, 23, 19, 16, 24, 14, 2, 22, 13, 6, 18, 17, 12, 15, 9, Макаренко 14, 2, 12, 16, 4, 18, 20, 22, 8, 10, 6, Могилица 13, 14, 8, 6, 24, 22, 20, 15, 9, 15а, 5а, 16, 13а, 7, 5, 1, 18, 11, 4, 10, 12, Нестор Петров 5, 17, 11, 24, 10, 22, 20, 9, 9, 16, 18, 14, 26, 15, 15а, Яне Сандански 7, 4, 5, 3, 2, 1, 6

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Кошарево: Къща

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ На 21.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 22.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 23.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

На 19.10.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 09:01 – 16:30 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ На 21.10.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Банище

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Бегуновци: Къща, Къща

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Гигинци: УПИ Хіv-219, Кв.22 , Къща, Къща

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Долна Секирна: Мтп Д.Секирна, Мах.Каменица

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Душинци: Вила

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Непразненци

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Ръжавец: Мтп Ръждавец

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Станьовци: 145011 , Яничова Махала

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ На 21.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна: Местн.Валога

На 20.10.2020 г. /08:16 – 11:30 ч.; 08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Брезнишки Извор

На 20.10.2020 г. /08:16 – 11:30 ч.; 08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Режанци: Къща, Ферма

На 20.10.2020 г. /08:16 – 11:30 ч.; 08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Садовик: УПИ Vii-288, 289, Кв.3 , Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Билинци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Брезник Д Л С ВИТОШКО-СТУДЕНА

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Видрица: Видрица , Парцел VІІ-94в, Кв.17

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Конска: УПИ ІІІ-202, Кв.6 , Кв.26, Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Кривонос

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Муртинци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Ребро: Вила

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ – Конска: Iv-310, 311 , Месност Райкова Страна

На 22.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 23.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна

Община Трън

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Филиповци: Махала Драговци

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Велиново

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Ерул: Махала Смрика

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Милкьовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Банкя, Общ. Трън: УПИ I, Кв.15

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Бераинци: Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Богойна

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Бохова: Упи-Хi-148 , Къща, Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Бусинци: Мах.Трап, Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Бутроинци: Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Видрар: Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Врабча: УПИ Vіі-62, 61, Кв.12 , К63

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Вукан: УПИ Iii-130 Кв.12

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Горна Мелна: 87 , Махала Пейчиновци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Горочевци: Над Мтп Ракитов Дол

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Джинчовци: Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Докьовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Ездимирци: УПИ XVI-197 Кв.24 , УПИ ІІІ-179, Кв.32 , Абисинска Мах.

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Еловица, Общ. Трън: Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Забел: II, Кв.5 , Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Зелениград: Общ, Трън , Парцел ІІІ-253, Кв.40 , УПИ XXXIII – 371кв 20 , Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Костуринци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Къшле

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Лева Река

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Лешниковци: Имот 32, Кв.5

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Милославци: УПИ I-22 Кв 61 , УПИ V-71, Кв.18 , Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Мракетинци: Вила, 1

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32 , Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Неделково: Мах.Недялкови Ханове Вила, Долен Хан, УПИ 043001 М. Берова Гора

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Парамун: XI – 89, Кв.18 , Мах.Парамунска Чука , Тп Парамунска Чука , Упи-V, Кв.15 , Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Пенкьовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Проданча

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Радово

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Рани Луг: П-Л ХХІ-235, Кв.7 , УПИ Іv-280, Кв.3 Мах. Пещер , Вила, УПИ 1-41 Кв.40-Североизт. Част От Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Реяновци: УПИ ІІ-161

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Слишовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Стайчовци: 000621 , Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Стрезимировци: 56 , Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Трън: 8ми Март 1, 9ти Септември 9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1, Александър Стамболийски , Атанас Ботев 21, Бор 1, Възраждане , Георги Бабичев 23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71, Георги Димитров 20, 18, Граничар 5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2, Денчо Знеполски 10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23, 27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91, 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, Десета 1, Захари Иванов 14, 1, 8, 10, Китка , Мах.Горно Баринци Параклис, 36, Мах.Китка Бунгало, 3, 5, 7, 15, Мах.Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, Къща, Махала Кошаре 3, Мосаловска 11а, Мурговица 6, 24, До Бл.7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5, Нов Живот 1, 5, 3, Нпи 070026, М.Китка , Петко Д. Петков 22, 24, Руй 16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23, Света Троица 13, 11, 7, 10, Стефан Рангелов 7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29, Яким Тошков 7, 8, М.Смърденица, Хижа, Кв.Власина
На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Туроковци: Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Цегриловци: Пи 197 , Временно Захранване На Жил.Сграда

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Шипковица: 400053 , Бивш Стопански Двор

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Ярловци

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ – Глоговица

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ Vii-115 Кв.26 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ – Трън: 8-ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 22, 12, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, 9ти Септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 13, 1, 2, 1, 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25, 17, 6, 2, 11, 8, 23, 25, Атанас Ботев 2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Бор 2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9, 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20, Васил Левски 5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4, Вельо Стоянов 11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2, Владо Васев 21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 9, 31, Владо Тричков 1, 6, 5, 1, 2, 2, 1, .2, 3, 2, 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 8, 15, 19, 10, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26, 26, 4, 6, 2, 6, 6, 4, Гочо Гопин 27, 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21, Денчо Знеполски 1, Десета 9, 5, 3, 7, Ева Волицер 4, 6, 2, 1, 3, Еднофамилни Жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Здравец 2, 4, Имот 000697 Стопански Двор , Мах.Ахчийски Кошари , Мах.Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8, Мах.Шиловец , Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 2, 2, 31, 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1, 2, 36, 50, 16, 38, 27, 30, 37, 43, 22, 41, 35а, 31, 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23, 14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13, Петко Д. Петков 2, Павилион, 3, 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11, Стадион Кв.4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14, 11, 29, 9, 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23, Тенеси 3, 8, 2, 5, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Хараламби Стоянов 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 3, 8, 10, 4, Чарчалат 6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5, Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7, Механа, Сп. Ехо-Т.

Снимка: ЧЕЗ – пресцентър

Виж също...

Loading...